2023 YILI A.Ş. BAKANLIK TEMSİLCİ ÜCRETİ

05 Ocak 2023

01.01.2023 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 840,45-TL, Hafta sonu brüt 1.120,60-TL)  ilgililer tarafından Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
 
Hesap adı: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
Banka ve Şube adı: Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube (1745)
IBAN: TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89
 
Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 840,45-TL
HAFTASONU = 1.120,60-TL