ANKARA İLİ 2022 YILI YÖRESEL ÜRÜNLER DUYURUSU

ANKARA İLİ 2022 YILI YÖRESEL ÜRÜNLER DUYURUSU

22 Aralık 2022

ANKARA  İLİ  2022  YILI  YÖRESEL  ÜRÜNLER  DUYURUSU

14.01.2015 tarihli 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Resmi Gazetenin 06.08.2016 tarih ve 29793 Sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi doğrultusunda, İl Müdürlüğümüzce; İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, Ankara Ticaret Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Tüketici Hakları Derneği’nden talep edilen öneriler doğrultusunda hazırlanan Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin belirtildiği liste aşağıdadır.
Bu listeye 7 (Yedi) gün içinde İl Müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda İl Müdürlüğümüze, listede yer alan Yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden 5 (Beş) gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve yöresel ürün tespitinde öneride bulunan kuruluşlara gönderilecektir.


 İLAN TARİHİ : 22.12.2022
 
 
ANKARA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.