Tüketici Hakem Heyetlerine Elektronik Ortamda Başvuru

19 Mart 2020

Tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebileceklerdir. 18 Mart 2020



Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, il merkezlerinde Ticaret İl Müdürlükleri ve yeterlilik şartları Yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilmektedir.

Söz konusu başvurular, şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla;
 
- “İlgili tüketici hakem heyetine veya Kaymakamlıklara bizzat giderek elden başvuru”,
- “İlgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla başvuru”,
- “İlgili tüketici hakem heyetine Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru” yöntemleriyle yapılabilmektedir. 

Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından, koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirilmektedir.
 
Bu doğrultuda vatandaşlarımızın muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları hususunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
 
Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebileceklerdir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.