Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru

30 Haziran 2021

Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantılarının 01.12.2020 Tarihine kadar Ertelenmesi Hakkında Duyuru

        Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı Makamının 21.09.2020 tarihli ve 57553761 sayılı Onayı ile, 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantılarının, 31.10.2020 tarihine kadar ertelendiği, ertelenen genel kurulların bu tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi uygun görüldüğü bildirilmişti.
       
         Ancak, Sağlık Bakanlığının yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ile kurum/kuruluşların genel kurullarının ertelenmesine karar verilmiştir.
       
        Bu doğrultuda, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm kooperatiflerin genel kurulları da anılan karar doğrultusunda 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
         
        Kamuoyuna önemle duyurulur.