A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISI BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU

30 Haziran 2021

A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISI BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU

 

09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 01.01.2021 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 219,55 TL, Hafta sonu brüt 292,73 TL)  ilgililer tarafından Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Hesap adı: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
Banka ve Şube adı: Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube (1745)
IBAN: TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89
 
Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 219,55 TL
HAFTASONU = 292,73 TL