BİLİNÇLİ TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI KONULU RESİM YARIŞMASINDA ANKARA’DA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ TESLİM EDİLDİ.

22 Aralık 2023

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, amacıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ülkemiz genelinde resmi ve özel okullar da eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8.'nci sınıf öğrencileri ile lise 9.10.11.12.'nci sınıf öğrencilerini kapsayan “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konulu resim ve karikatür yarışmaları düzenlenmişti.
Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Tuncer BAŞBOZKURT, Şube Müdürü Hüseyin Yalçın KOCA ile Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Mizgin KAHRAMAN'ın bulunduğu heyet, “Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları” konulu resim ve karikatür yarışmasında, Ankara’da dereceye giren öğrencileri okullarında ziyarette ederek, öğrencilere ödüllerini takdim etti.