2023 YILI KOOPDES PROGRAMI KAPSAMINDA HİBE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI.

06 Kasım 2023

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında  başvurular 12 Temmuz 2023 tarihinden itibaren İl Müdürlüğümüzce kabul edilmeye başlanılmıştı. Anılan tarihten bu yana Ticaret İl Müdürlüklerine gelen başvurular, İl Proje Yürütme Biriminin teklifi ile İl Proje Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Merkez Proje Komisyonunca değerlendirildi. Yapılan değerlendirme neticesinde Ankara ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren  S.S Ekodoku Sürdürülebilir Sanat Bilim Teknoloji Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Yemenia Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi , S.S. Bacım Sultan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi , S.S. Bikoop Kadın İş Birliği Proje Geliştirme Dijital Platform ve İşletme Kooperatifi , S.S. Asula Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi , S.S. Angora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Sincan Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile S.S. Beri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine söz konusu proje için hibe verilmesi uygun görüldü.
Hibe verilmesi uygun görülen proje sahibi kooperatifler İl Müdürlüğümüze davet edilerek, Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği kapsamında kooperatifin imzaya yetkili yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Tuncer BAŞBOZKURT arasında hibe sözleşmeleri imzalandı.