Genel Bakış ve Vizyon Çalışmaları.

21 Ekim 2019

İl Müdürlüğümüzce yürütülen “Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’ne Genel Bakış ve Vizyon Çalışmaları” isimli proje kapsamında; personel motivasyonunun ve kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik eğitim çalışmaları 2019 Eylül ayı içerisinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonu ile Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Söz konusu eğitimlere katılan İl Müdürümüz Sayın Yavuz KARAER; projenin kapanışında personeline teşekkür ederek, hizmet kalitesinin arttırılması için bu projelerin önemine vurgu yaptı.