2024 YILI KOOP-DES İL PROJE KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI.

19 Nisan 2024

2024 yılı Kooperatif Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının, faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projeleri olan kooperatiflerin başvuru işlemleri tamamlanmış olup, İl Proje Komisyonu Toplantısı 18.04.2024 tarihinde Vali Yardımcımız Sayın Cihangir GÜLER başkanlığında İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.