KOOP-DES Kimler Başvurabilir?

24 Temmuz 2020
KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak; "Kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları" başvurabilecektir.