KOOP-DES PROJESİ KAPSAMINDA HİBE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI.

16 Eylül 2020

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde ülke kooperatifçiliğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kooperatiflerin desteklenmesi programı (KOOP-DES) Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce  hayata geçirilmiştir.


Bu doğrultuda; KOOP-DES çerçevesinde ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden S.S. Mamak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin Müdürlüğümüze sunmuş olduğu Makine ve Ekipman Alımı Projesi için  hibe desteği başvurusu, İl Proje Komisyonunun yapmış olduğu inceleme ve değerlendirme sonucunda yeterli puanı alarak  Bakanlığımız Merkez Komisyonu tarafından onaylanmış ve İl Müdürlüğümüzde Bakanlığımız adına İl Müdürümüz Sayın Yavuz KARAER ile  S.S. Mamak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu arasında Hibe Sözleşmesi imzalanmıştır.