KOOP-DES Hibe Türleri ve Miktarları

27 Temmuz 2020
Kooperatifçilik Destek Programı (KOOP-DES) Kapsamında Destek Verilecek Kalemler
Mal Alımı Hizmet Alımı Nitelikli Personel İstihdamı

Mal Alımları: Kooperatiflerin faaliyet konularına göre makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarını ve ortaklarının en az % 90 ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına yönelik alımları kapsamaktadır.

Hizmet Alımları : Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik alımları kapsamaktadır.
Nitelikli Personel : Mal alımına ilişkin hibe desteği verilecek kooperatiflerin projeleri kapsamında istihdam edecekleri en az lisans düzeyinde mezuniyet belgesi bulunan ve Kılavuzda belirtilen nitelik ve koşulları haiz personeli kapsamaktadır.


 
Kooperatifçilik Destek Programı (KOOP-DES) Kapsamında Hibe Desteği Oranları
  Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Bulunan Kooperatifler Diğer Bölgelerde Bulunan Kooperatifler %90 ve Üzeri Kadın Ortağa Sahip Kooperatifler
Mal ve Hizmet Alımlarımda %75 %50 %75
Nitelikli Personel İstihdamında %100 %100 %100

 
Proje Kapsamında Destek Verilecek Olan Hibeye Esas Proje Azami (En Fazla) Tutarları
Mal alımı 200.000 TL
Hizmet alımı 30.000 TL
Nitelikli Personel İstihdamı 30.000 TL(Bir Personel) - 60.000 TL(İki Personel) 

Not: Bir Kooperatif %75 destek kapsamında yer alıyorsa 200.000TL x %75 miktarına kadar hibe desteği, %50 destek kapsamında yer alıyorsa 200.000TL x %50 miktarına kadar mal alımına yönelik hibe desteği alabilmektedir. Ankara ilimiz kalkınmada öncelikli yöre olmadığı için Ankara'da yer alan "%90 ve üzeri kadın ortaklardan oluşan kooperatifler" hariç olmak üzere %50 destek oranına sahiptir. %90 ve üzeri kadın ortaklardan oluşan kooperatiflerde kalkınmada öncelikli yöre durumuna bakılmaksızın %75 destek kapsamındadır.
  MAL ALIM DESTEĞİNE İLİŞKİN ÖRNEK PROJELER VE ALINAN DESTEK TUTARLARI

 
Bölge ve Türü
Kooperatif
Kooperatifin Proje Bedeli (KDV ve diğer vergiler hariç) Hibeye Esas Proje Tutarının Azami Sınırı  Hibe Oranı
(%)Yüzde
Verilecek Hibe Destek Tutarı  Kooperatifin Katkısı

Kalkınmada Öncelikli Yöre
A Kooperatifi 300.000TL 200.000TL %75 150.000TL 150.000TL + KDV ve diğer vergiler
B Kooperatifi 200.000TL 200.000TL %75 150.000TL 50.000 TL + KDV ve diğer vergiler
C Kooperatifi 150.000TL  200.000TL  %75 112.500TL  37.500TL + KDV ve diğer vergiler

Kalkınmada Öncelikli Olmayan Yöre
D Kooperatifi 300.000TL   200.000TL %50  100.000TL  200.000TL + KDV ve diğer vergiler
E Kooperatifi 200.000TL   200.000TL %50 100.000TL 100.000 TL + KDV ve diğer vergiler
F Kooperarifi 200.000TL   200.000TL %50 100.000TL 100.000 TL + KDV ve diğer vergiler
 
% 90'ını Kadınların Oluşturduğu Kooperatif 
 
G Kooperatifi 300.000TL   200.000TL %75 150.000TL  150.000TL + KDV ve diğer vergiler
H Kooperatifi 200.000TL   200.000TL %75 150.000TL  50.000 TL + KDV ve diğer vergiler
I Kooperatifi 150.000TL   200.000TL %75 112.500TL  37.500TL + KDV ve diğer vergiler