2022 YILI A.Ş. BAKANLIK TEMSİLCİ ÜCRETİ

05 Ocak 2022

01.01.2022 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 284,90 TL, Hafta sonu brüt 379,86 TL)  ilgililer tarafından Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
 
Hesap adı: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
Banka ve Şube adı: Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube (1745)
IBAN: TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89
 
Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 284,90 TL
HAFTASONU = 379,86 TL