2022 YILI A.Ş. BAKANLIK TEMSİLCİ ÜCRETİ

08 Temmuz 2022

07.07.2022 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 459,40-TL, Hafta sonu brüt 612,53-TL)  ilgililer tarafından Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
 
Hesap adı: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
Banka ve Şube adı: Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube (1745)
IBAN: TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89
 
Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 459,40 TL
HAFTASONU = 612,53 TL