2021 YILI A.Ş. BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ

07 Ocak 202101.01.2021 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 219,55 TL, Hafta sonu brüt 292,73 TL)  ilgililer tarafından Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
 
Hesap adı: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
Banka ve Şube adı: Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube (1745)
IBAN: TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89
 
Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 219,55 TL
HAFTASONU = 292,73 TL